Er is een discussie ontstaan over de wenselijkheid van het tellen van mensen in openbare ruimtes, hotels, winkels en restaurants. De reden hiervan is, dat 99% van de aanbieders van personenteller gebruik maakt van WiFi en/of BlueTooth tracking.

Elk apparaat dat op internet kan worden aangesloten, zoals een smartphone heeft een uniek MAC-adres. Dit MAC adres wordt herkend middels WiFi-tracking door een personenteller en zo registreert een personenteller dat één persoon in de buurt is.

Dit MAC-adres is van een mobiele telefoon en is dus volgens de Autoriteit Persoonsgegevens een uniek persoonsgegevens. Bedrijven mogen mensen alleen bij hoge uitzondering met WiFi-tracking volgen. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens, klik hiervoor op deze link. Aanbieders die gebruik maken van WiFi-tracking schermen ermee, dat hun oplossing wel privacy proof is en dat door versleuteling van het MAC-adres deze niet herleidbaar is naar een uniek persoon. De Autoriteit Persoonsgegevens gaat tot op heden hiermee niet akkoord.

Wij geven 100% Privacy garantie – Wij maken GEEN gebruik van WiFi en/of Bluetooth tracking. Wij kunnen deze MAC-adressen daarom nooit verwerken. Een groot nadeel van WiFi-tracking technologie is, dat tevens omwonenden worden geregistreerd, waardoor de telling door deze techniek onnauwkeurig is en dus geen echte waarde heeft.

Share
Go Top