Verduurzamen onderwijs

In deze tijd is het binnenklimaat in schoolgebouwen, kantoren en zorginstellingen een trending topic. Een ideale leer- en werkomgeving creëren we als de luchtkwaliteit en het energieverbruik op een goede manier geregeld is. Daarbij stuurt de overheid dringend aan op het verduurzamen van scholen. 

Dit jaar is er bij besturen van onderwijsinstellingen hoge prioriteit om het binnenklimaat van gebouwen in orde te maken. Voordat er maatregelen genomen worden tot het verduurzamen van scholen, moeten eerst alle omgevingsfactoren goed in kaart gebracht worden. Daarvoor is Let Things Talk, die een innovatie manier van meten in huis heeft, de ideale partij.

Overzichtelijk dashboards van het binnenklimaat
Overzichtelijk dashboards van het binnenklimaat

Techniek

Bij een aantal scholen in Nederland heeft men het binnenklimaat in de klaslokalen onderzocht. Veelal beperkte deze meting zich tot een enkele keer op een enkel vlak zoals Co2. Dit geeft volgens Let Things Talk directeur Edwin Muller een zeer vertekend beeld van hoe het binnenklimaat echt is. “Het is belangrijk dat we op de goede plek meten, maar ook over een langere periode meten. Alleen dan kan er een representatief rapport uit de bus komen. Wij hebben daarvoor innovatieve sensoren en dashboards ontwikkelt.”

Meetapparatuur

LTT heeft de LTT Airhub ontwikkeld die een breed spectrum van factoren meeneemt. Hierbij gaan ze verder dan de standaard Co2 registratie. Edwin Muller: “Naast Co2 monitoren we binnen een onderwijsinstelling continue in verschillende ruimtes de fijnstof, temperatuur, luchtdruk, vluchtige stoffen en de lichtopbrengst.

Uitgangspunt voor Let Things Talk is het pakket van eisen van Frisse Scholen van de Rijksdienst van ondernemend Nederland. Dit zijn allemaal factoren die meespelen om te bepalen hoe het complete klimaat in deze school is.” 

Optioneel meten van bezetting met infrarood

Desgewenst plaatsen we in iedere ruimte apparatuur die middels infrarood registreert wat de bezettingsgraad van elke klas, kamer of werkplek in een gebouw is op elk moment van de dag. Al deze informatie valt online te raadplegen via het online portal van Let Things Talk. Zo kun je trends herkennen en vaststellen of aan de wettelijke kwaliteitsnormen wordt voldaan.

Verduurzamen scholen

Let Things Talk maakt na een langdurige meting een plan van aanpak en maakt slim ventileren en verwarmen vervolgens mogelijk met de LTT Airhub sensor. Zo verbeteren wij de luchtkwaliteit en verlagen wij uw energieverbruik en zo blijven uw medewerkers, leerlingen en uw organisatie gezond. Doe direct de LTT verduurzaam check en bereken uw terugverdientijd.

Bent u geïnteresseerd in oplossingen van Let Things Talk en het verduurzamen van uw schoolgebouw? Wilt u een proefplaatsing, een demo of een (online) presentatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Go Top