Reguliere AVG Check door uw externe Functionaris GegevensbeschermingUw externe Functionaris Gegevensbescherming

Om erop toe te zien dat de AVG wordt nageleefd, doet de externe Functionaris Gegevensbescherming diverse activiteiten. De voornaamste activiteit is het verzamelen van informatie om de verwerkingswerkzaamheden in kaart te brengen. Deze informatie wordt geanalyseerd en vervolgens wordt er gecontroleerd in hoeverre deze verwerkingen aan de AVG voldoen. De AVG Check.

Daarnaast verstrekt de Functionaris Gegevensbescherming informatie aan u en alle partijen van wie persoonsgegevens zijn verwerkt.

Volgens de AVG is het de taak van de verantwoordelijke en niet van de Functionaris Gegevensbescherming om, waar nodig, een privacy impact assessment (hierna: PIA) uit te voeren. Om ook uw zorgen omtrent het PIA uit handen te nemen, zal de Functionaris Gegevensbescherming u hierin adviseren en ziet toe op de uitvoering daarvan.


Wat doet uw externe LTT Functionaris Gegevensbescherming voor u

 • neemt uw zorgen omtrent privacy uit handen;
 • creëert een hygiënestandaard om met anderen zaken te doen;
 • vergroot uw professionaliteit;
 • en is een eerste defensie/ bescherming tegen boetes van de autoriteit persoonsgegevens.
 • LTT werkt met erkende functionaris gegevensbescherming (Nederland als België)

Neem een jaarabonnement op LTT Functionaris Gegevensbescherming

Voor de onderstaande werkzaamheden:

 • De behandeling van aanvragen/ verzoeken van betrokkenen
 • Alle communicatie met autoriteit persoonsgegevens (gemaximeerd tot 5 uren per jaar);
 • Periodieke controles;

Wat wordt berekend op basis van nacalculatie (uurtarief)?

 • Behandeling van aanvragen/ verzoeken van bedrijven;
 • Het opstellen van een privacy statement; en
 • Het opstellen/ controleren van verwerkersovereenkomsten

Tel:  0031 - (0)85 - 77 33 638

Mail: info@letthingstalk.nl

Ma - Vrij 9.00 - 17.00

Feestdagen gesloten

Amperelaan 3, 9207 AM, Drachten

The Netherlands

Over Let Things Talk

Verbeter uw processen, werk prettiger en efficiënter en bespaar tijd, geld en energie door het inzetten van sensoren, software en displays. Wij maken uw gebouw duurzaam en uw werkplekken slimmer, gezonder en veiliger. Waardoor uw medewerkers effectiever en plezieriger werken.

Ontvang de LTT nieuwsbrief