MDP Project NHL Stenden Hogeschool

Super leuk, waardevol en interessant, afgelopen vrijdag hebben de 1e jaars studenten van NHL Stenden Hogeschool van verschillende opleidingsrichtingen in samenwerking met Bowinn met Let Things Talk als opdrachtgever positief afgerond.

Het project bestond uit het doen van een inventarisatie van beschikbare slimme stekkers geschikt voor de Europese markt en vervolgens Let Things Tak te adviseren welke stekker in te zetten voor zakelijke doeleinden. Met als kers op de taart deze slimme stekker softwarematig aan te sturen zonder Gateway van de fabrikant.

Dank aan Gosse Drost en Arno Vermeer van NHL Stenden Hogeschool en Martin van der Veen van Bowinn die invulling en onderdak hebben geboden aan dit project.

En natuurlijk de bikkels van de NHL, Cornee WitvoetRobbin AtemaEelse WeidenaarEvert Hibma Kornelis NieboerFreelo Kamara. Die juist tijdens de Corona periode alle mogelijke middelen hebben aangewend om dit multi disciplinair project te laten slagen. Top gedaan mannen.

#innoveren #energiebesparing #energietransitie #duurzaam #onderwijsvernieuwing

Share
Go Top