CO2-meten-in-gebouwen

C02 meten voor voldoende ventilatie?

De luchtkwaliteit is in 80% van de basisscholen slecht. Zo blijkt uit de Sectorale routekaart voor verduurzaming van schoolgebouwen. Hiermee komen de PO-Raad, de VO-raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) samen in actie voor duurzame schoolgebouwen. De doelstelling is dat scholen, wat betreft CO2 waarden voldoen aan het Bouwbesluit. Teleurstellend naar onze mening. (Bron: 1)

Volgens het bouwbesluit is voor de meeste scholen 1200ppm de norm. Dit is de maximale nog acceptabele waarde, daarboven is het zeker ongezond.  In klaslokalen, waarbij Let Things Talk continue metingen heeft verricht is bleken, dat de gemeten CO2 waarde bijna dagelijks deze 1200ppm norm ruim passeert. Daarnaast is gebleken, dat de luchtvochtigheid, met name tijdens de koude dagen veel te laag is in de lokalen en werden er bijna elke dag pieken gemeten van vluchtige stoffen. Bovendien hebben we in een enkel geval geconstateerd, dat de gemeten temperatuur gemiddeld 20 graden was tijdens de monitoring van ruim 3 maanden, zelfs tijdens vakanties en in het weekend.

CO2-meten-in-gebouwen
CO2-meten-in-gebouwen

Hieruit blijkt maar eens, dat een duurzame en gezonde luchtkwaliteit meer is dan een goede CO2 gemeten waarde. Een duurzame en gezonde leer- en werkomgeving wordt bepaald door het samenspel van de temperatuur, de luchtvochtigheid, de aanwezigheid van fijnstof, de lichtopbrengst en vluchtige stoffen in een ruimte. Inmiddels staart half Nederland zich blind op losse metertjes en heeft de illusie, dat ze verblijven in een gezonde omgeving.

Luchtvochtigheid bewaken is belangrijk

 

Bij een te lage luchtvochtigheid blijven virussen langer hangen in de ruimte. Bij een lagere temperatuur buiten is de luchtvochtigheid binnen normaal gesproken lager. Zeker als Nederland de kachels aanzet. Waardoor het aanwezige vocht naar buiten wordt gedreven. (Bron: 2)

Daarom is het belangrijk om de luchtvochtigheid goed te bewaken tijdens de wintertijd. Immers verspreiden virussen zich via vochtdruppels en niet via CO2 gasbellen.

Voorkom virusverspreiding middels een goede ventilatie én een gezonde luchtvochtigheid! Maar sla ook acht op de aanwezigheid van fijnstof en vluchtige stoffen.

Wat is CO2?

 

CO2, een ander woord is koolstofdioxide is van nature aanwezig in de atmosfeer van de Aarde en bevatte in 2020 ongeveer 417 ppm koolstofdioxide. Dit gas wordt geproduceerd door het verbranden van fossiele brandstoffen en de lucht die we uitademen.  Naarmate CO2 binnenshuis wordt geconcentreerd, stijgen de niveaus waardoor hoofdpijn, rusteloosheid en slaperigheid wordt veroorzaakt. Een te hoge CO2 waarde kan dus vervelende gezondheidsklachten veroorzaken, maar is niet verantwoordelijk voor het verspreiden van virussen. Meer weten over luchtkwaliteit, volg dan deze link.

CO2 meten, de graadmeter voor goede ventilatie?

Ventilatiesystemen sturen op basis van de gemeten CO2 waarde in een gebouw. Bij een te hoge waarde start de motor van de ventilatie unit, waardoor er extra luchtverversing plaatsvindt.

Dit heeft wel een positief effect op het beperken van de verspreiding van virussen, doordat vuile lucht van binnen wordt vervangen door ‘’schone” lucht van buiten.

Helaas wordt er in de meeste gebouwen niet continue gemeten per specifieke ruimte, maar staat de ventilatie op een basisstand voor het gehele gebouw. Als er geen extra luchtverversing per ruimte plaatsvindt bij een te hoge CO2 waarde in een specifieke ruimte, heeft het meten van de CO2 waarde dus weinig zin.

Rendement halen uit uw binnenklimaat

Het antwoord dat Let Things Talk op bovenstaande problematiek heeft is het intelligent ventileren en verwarmen op basis van het aantal personen en de totale luchtkwaliteit per ruimte! Door continue C02 te meten voor voldoende ventilatie?

Met de LTT platform krijgt u inzicht in de totale luchtkwaliteit, waaronder: CO2, fijnstof, vluchtige stoffen, temperatuur en lichtopbrengst per ruimte, waarmee wij uw gebouwbeheersysteem intelligent kunnen aansturen.  Met behulp van het LTT platform en sensoren kan er gestuurd worden op basis van de totale luchtkwaliteit. Desgewenst meten wij exact hoeveel personen er aanwezig zijn in een ruimte met behulp van een extra sensor. Met die informatie stelt het LTT platform de ventilatie actief in op het aantal personen.

Besparen met slimme thermostaten en stekkers

Het Let Things Talk LTT-Platform kunt u uitbreiden met slimme thermostaatknoppen en slimme stekkers.  Deze slimme apparaten verbinden wij met de LTT AIRHUB in uw ruimtes. Op basis van uw agenda kan het LTT-platform automatisch per ruimte op basis van de luchtkwaliteit en de aanwezigheid intelligent verwarmen en ventileren. Zo kunt u tot 40% (Bron: 3) besparen op uw stookkosten en creëert u een duurzame en gezonde omgeving voor uw leerlingen en medewerkers. De LTT AIRHUB en slimme apparaten werken autonoom en hebben niet continue een internetverbinding nodig.

Met slimme stekkers kunt u bijvoorbeeld de verlichting en smartboards automatisch uitschakelen wanneer de organisatie gesloten is of als er geen personen in de ruimte aanwezig zijn.  Met een gemiddelde terugverdientijd van 3 jaar is het dus goed voor uw leerlingen en medewerkers, maar ook voor uw portemonnee om te investeren in uw binnenklimaat.

Wilt u de luchtkwaliteit in uw ruimtes monitoren, neem dan contact met ons op telefoonnummer 0512-208000 of mail naar info@letthingstalk.nl

Interessante artikelen

  1. https://www.poraad.nl/ledenondersteuning/publicaties/school-kind-omgeving-schoolgebouwen/sectorale-routekaart
  2. https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev-virology-012420-022445
  3. https://apo.org.au/node/205381
  4. https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/ventilatie

 

Go Top